FjR-ordning

​FjR-ordningen er en landsdækkende kvalitetssikret serviceordning for fjernvarme.

Det officielle navn for denne ordning er "Fjernvarmebranchens Registreringsordning for servicemontører" - forkortet FjR-ordningen. 

Brancheorganisationerne Tekniq, DS Håndværk & Industri og Dansk Fjernvarme gik i foråret 2005 sammen med Teknologisk Institut om at etablere denne serviceordning for fjernvarme.


FjR-Ordningen indeholder en række overordnede tekniske krav og specifikationer til selve arbejdet. Arbejdet kan kun udføres af servicemontører med særlig ekspertise inden for fjernvarme, og denne ekspertise har wolf vvs.

Arbejdet omfatter et hovedeftersyn, som foretages ca. hvert 6. år med en nøje gennemgang af alle installationer hos den enkelte kunde, der har med varme og varmt brugsvand at gøre. Hertil kommer et servicetjek ca. hvert 2.år på fjernvarmeanlæggets driftstilstand og funktion.

Generel energirådgivning er også en naturlig del af den servicepakke, du som kunde vil få tilbudt.​

Firmainfo

​Wolf VVS ApS

CVR: 29193703

Adresse

​Dirchsvej 25

2300 København S